Valmieras Ziņas

Atklāts Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību korpuss un sporta zāle

Lasīšanas laiks: 4 min

3. maijā svinīgā pasākumā tika atklāts Valmieras Valsts ģimnāzijas (VVĢ) pārbūvētais mācību korpuss un jaunuzceltā sporta zāle. Projekts īstenots ar mērķi Valmieras pilsētā un novadā sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu un nodrošināt skolēniem iespējas apgūt augsta līmeņa zināšanas drošā, modernā un sakārtotā vidē, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Močs.

Svinības sākās ģimnāzijas mākslas galerijā “Ledus pagrabs”, kur atklāja VVĢ Tautas lietišķās mākslas studijas “Riekums” aušanas darbu izstādi. Turpat blakus mākslas galerijai pie pārbūvētā mācību korpusa izveidotajā atpūtas zonā pulcējās skolēni, pedagogi un pasākuma viesi, lai būtu klāt ilgi gaidītajā notikumā – jauno telpu atklāšanā.

Artūrs Skrastiņš, VVĢ direktors, savā uzrunā svinību dalībniekiem teica:  “Ideja par jauno sporta zāli dzima jau 2015. gadā. Pēc šiem astoņiem gadiem ir fantastiska sajūta būt klāt idejas īstenošanās brīdī. Gribu uzsvērt, ka projekta pamatā nav tikai sporta infrastruktūras uzlabošana. Ar tikpat lielu nepacietību mēs gaidījām arī mācību korpusa pārbūvi ar jaunajām datorikas, vizuālās mākslas, inženierzinātņu, sociālo zinātņu un teātra klasēm, ar atjaunotajām bibliotēkas telpām, ar medmāsas kabinetu un telpām pedagogiem un multifunkcionālo zāli. Milzīgs paldies skolotājiem, skolas administrācijas darbiniekiem, pašvaldības speciālistiem un visiem pārējiem, kuri ar savām idejām, zināšanām un darbu palīdzēja tapt šim lieliskajam ēku kompleksam un piepildīt to ar saturu!”

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Lai arī pārbūves idejas realizāciju mums bija ilgi jāgaida, taču labs nāk ar gaidīšanu. Šis nebija vienkāršs projekts, jo tā īstenošanu ietekmēja dažādi globālie procesi un arī vietējie izaicinājumi. Taču rezultāts, manuprāt, ir lielisks! Veidojot pārbūves projektu, rūpīgi ieklausījāmies skolas kolektīva vēlmēs un ņēmām vērā viņu pieredzi un zināšanas, lai mācību telpas un sporta zāle būtu atbilstoša mūsdienu prasībām, lai šeit justos ērti gan skolēni, gan pedagogi. Novēlu, lai jaunās telpas iedvesmo jauniešus uz jaunām idejām un darbiem un pedagogiem šeit ir patīkami strādāt!”

Arī būvniecības projekta autoru – SIA “Būvprojekts” pārstāvis Gints Šķenders novēlēja skolas kolektīvam, lai jaunās telpas tam sniegtu jaunu enerģiju un pateicās gan celtniekiem un būvuzraugiem, gan pašvaldības speciālistiem, gan SIA “Lucidus”, kas rūpējās, lai jaunās telpas būtu aprīkotas ar funkcionālām un skaistām mēbelēm, gan visiem pārējiem, kuri līdzdarbojās projekta īstenošanā. Sveicot Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkos, Gints Šķenders novēlēja pedagogiem veselību, izturību un aizrautību, kas aizrauj arī skolēnus.

Celtniecības uzņēmuma SIA “Ekers” būvdarbu vadītājs Zigmārs Kalējs atzina, ka šī objekta celtniecība bijusi izaicinājumiem bagāta, tādēļ sākotnēji iecerētajā laikā nav izdevies pabeigt būvdarbus. Piekrītot Jāņa Baika teiktajam, SIA “Ekers” pārstāvis uzsvēra, ka ilgi gaidītais projekts ir ne tikai attaisnojis, bet pārspējis cerības. Zigmārs Kalējs īpaši sveica sporta skolotājus un skolēnus, kuriem tagad ir nodrošināti lieliski apstākļi sportiskām aktivitātēm, dāvinot basketbola bumbu.

Gan vecāku padomes, gan skolēnu pašpārvaldes vadītājas apliecināja, ka skolēni un vecāki ar nepacietību gaidīja projekta īstenošanos un pauda prieku, ka turpmāk audzēkņiem un pedagogiem būs pieejamas mūsdienīgas mācību un atpūtas telpas un lieliska infrastruktūra sporta nodarbībām.

Pēc atklāšanas lentas pārgriešanas pasākuma dalībnieki devās jauno telpu apskatē un sporta zālē varēja piedalīties sportiskās aktivitātēs. Pasākumu kuplināja VVĢ deju grupas UNDEFINED priekšnesumi.

Īstenojot VVĢ pārbūves projektu skolas divstāvu korpusā, kurā līdz šim atradās bibliotēka un mācību telpas, tika izbūvēts 3. stāvs, nodrošinot papildus mācību telpas – ar 27 vietām rasēšanas un mākslas apguvei un telpas inženierzinātņu apguvei ar 20 vietām.

Demontētās sporta zāles vietā izbūvēta jauna sporta zāle un savienojošo mezglu starp sporta zāli un skolas ēku. Izbūvēts ārējais lifts, lai dotu iespēju visos trijos stāvos nokļūt cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izbūvētas ārējās evakuācijas kāpnes. Gaisa kvalitātes nodrošināšanai visās telpās ierīkotas ventilācijas pieplūdes-nosūces sistēmas ar rekuperāciju.

Veicot pārbūves darbus, demontēts arī šķūnis-noliktava. Nojauktās ēkas vietā izveidota atpūtas zona, kas aprīkota ar soliņiem un atkritumu urnām. Soliņi un atkritumu urnas uzstādīti ar VVĢ vēsturiskās ēkas priekšā.

Pie pārbūvētās skolas ēkas ieejas un VVĢ galvenās ēkas ziemeļrietumu pusē uzstādīti statīvi velosipēdiem.

VVĢ būvniecības darbus veica SIA “Ekers”, kopējās būvniecības izmaksas bez PVN ir 2 091 933,47 EUR. Būvuzraudzību būvobjektā nodrošināja SIA “Būvēlogs”, bet autoruzraudzību SIA “Būvprojekts”.

Projekts “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 759 787,85 EUR, valsts finansējums 1 701 409,02 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējumu 793 784,17 EUR.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri