Valmieras Ziņas

Ārkārtējās situācijas laikā Kocēnu novada pašvaldība nepiemēros dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņas

Lasīšanas laiks: 2 min

Lai atbalstītu Kocēnu novada pašvaldības iedzīvotājus valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē 11. maijā pieņemts lēmums izdarīt grozījumus 2019. gada 25. jūlija sēdes lēmumā “Par Kocēnu novada domes īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”.

Grozījumi paredz, ka plānoto izmaiņu ieviešana, piemērojot īres maksas peļņu procentos no dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības mēnesī, atlikta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Īres maksas daļas – peļņas apmērs:

  • no ārkārtējās situācijas atcelšanas brīža līdz 2021. gada 31. decembrim: 1%;
  • no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim: 1,5%;
  • no 2023. gada 1. janvāra: 2%.

Īres maksas peļņu novirzīs pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanai.

Papildus īres maksas peļņai dzīvojamās telpas īrniekiem jāveic šādi maksājumi:

  • daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu, bet mājās, kuru dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un kurās dzīvokļu īpašnieki likumā noteiktajā kārtībā nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to, pārvaldīšanas izdevumi tiek noteikti un maksāti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”;
  • nekustamā īpašuma nodoklis;
  • zemes nomas maksa.

Papildus noteikts īrnieka un tā ģimenes locekļa, kurš ir iemitināts pašvaldības dzīvoklī likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9. pantā noteiktajā kārtībā, pienākums deklarēt savu dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī.

Joprojām aicinām Kocēnu novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īrniekus izmantot iespēju iegādāties savā īpašumā īrēto dzīvojamo platību. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms piedāvā pirkt īrniekam, ievērojot nosacījumus:

  • ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi, kas deklarēti dzīvokļa īpašumā, ir parakstījuši vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu;
  • tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu un nav parādu par īri un komunālajiem maksājumiem.

Saņemot īrnieka iesniegumu par vēlmi iegādāties īpašumā sevis īrēto dzīvojamo platību, pašvaldība vispirms veiks dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības pasūtījumu un noslēgs rakstveida vienošanos ar īrnieku par vērtēšanas izdevumu apmaksu gadījumā, ja novērtējuma summa īrniekam liksies par augstu, lai dzīvokli iegūtu savā īpašumā.

Sīkāka informācija par īrēto dzīvokļu īpašumu iegūšanu īpašumā pieejama, sazinoties ar Kocēnu novada domes nekustamo īpašumu speciālisti Ilzi Vikmani (tālr. 27321437, e-pasts: ilze.vikmane@kocenunovads.lv) vai Kocēnu novada domes juristu Didzi Endzeliņu (tālr. 29254154, e-pasts: didzis.endzelins@kocenunovads.lv).

Aktuālais jautājums

Vai jūs apmierina ietvju un ceļu tīrība Valmieras pilsētā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri