Valmieras Ziņas

Apstiprināts Valmieras budžets 2019.gadam

Papildināta informācija 01.02.2019.

Ceturtdien, 31.janvārī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības budžetu 2019.gadam, portāls “Valmieras Ziņas” uzzināja domes sēdē.

Kā norādīja Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, pašvaldības budžets ir veidots piesardzīgi, atvēlot līdzekļus tikai ikdienas izdevumiem un Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajiem projektiem. Pēc valsts budžeta apstiprināšanas aprīlī plānots veikt grozījumus pašvaldības budžetā, ņemot vērā valsts piešķirto finansējumu, tostarp kompensāciju par NIN ieņēmumu kritumu. Jānis Baiks uzsvēra, ka arī ierobežotā budžeta apstākļos plānots paveikt daudz darbu gan par pašvaldības līdzekļiem, gan piesaistot arī ES fondu līdzfinansējumu.

Valmieras mērs pieļāva iespēju pagaidām atturēties no jaunu būvniecības projektu uzsākšanas, jo pašlaik celtniecības nozarē vērojama liela izaugsme, tādēļ ir būtiski kāpušas izmaksas. Tā kā Valmierā pašlaik nav neviena projekta, kura uzsākšanu nevar atlikt, būtu vērts nogaidīt, kad celtniecības nozarē sāksies izmaksu kritums, kas ļautu ietaupīt pašvaldības līdzekļus.

Ieņēmumi

Pašvaldības 2019.gada budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 43, 896 miljonu eiro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu 2,56 miljonus eiro, no tiem 1,41 miljons eiro paredzēts projektiem un iesāktiem darbiem. 2019.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 16,437 miljoni eiro, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi – 2,01 miljoni eiro, azartspēļu nodokļa ieņēmumi – 208,2 tūkstoši eiro un citi.

2018.gada budžeta kopējie ieņēmumi bija plānoti 39 559 090 eiro apmērā.

Izdevumi

Pašvaldības 2019.gada budžeta kopējie izdevumi plānoti 52,39 miljoni eiro, tostarp no aizņēmumiem plānots finansēt investīciju projektus 10,84 miljonu eiro apmērā. Finansēšana aizņēmumu pamatsummas atmaksai ir 1,77 miljoni eiro. 2018.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi bija plānoti 49 830 302 eiro apmērā.

Prognozētos budžeta ieņēmumus negatīvi ietekmē iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājums, kas radies nodokļu reformas rezultātā. 2018.gadā Valmieras pilsētas pašvaldības budžetā iekasēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis 17 225 278 eiro apmērā, savukārt 2019.gadā NIN ieņēmumu prognoze ir 16 424 628 eiro.

Lielākā izdevumu pozīcija budžetā ir izglītība, kurai atvēlēti 53,8%, otrajā pozīcijā ir atpūta, kultūra un reliģija ar 17,7%, trešajā pozīcijā – ekonomiskā darbība  (8,2%), ceturtā – pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (7,1%), piektā pozīcija – sociālā aizsardzība (6,3%), sestā pozīcija – vispārējie valdības dienesti (3,9%).

No visiem izdevumiem kārtējo izdevumu segšanai paredzēti 49% un investīcijām 43%.

2019.gadā ir saglabātas visas NĪN atlaides, tajā skaitā atlaides vientuļajiem pensionāriem, pensionāriem vecākiem par 70 gadiem, I un II grupas invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, uzņēmumiem par atjaunotām ēkām, par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu māju un rūpnieciskās ražošanas ēkām, un citām NĪN atvieglojumu kategorijām.

Izglītība

No 2019.gada 1.septembra plānots palielināt pedagogu algas par likmi no 710 uz 750 eiro. Tā nodrošināšanai no septembra līdz decembrim pašvaldības budžetā papildus ir nepieciešami 46 tūkstoši eiro. Brīvpusdienu nodrošināšanai Valmieras izglītības iestāžu 5.-6.klašu bērniem paredzēti 100 tūkstoši eiro. Arī 2019.gadā Valmieras skolu skolēni Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas. Lai turpinātu paaugstināt Valmieras izglītības iestāžu piedāvātās izglītības kvalitāti, jaunu pedagogu piesaistei paredzēts noslēgt līgumu ar nodibinājumu “Iespējamā misija”, kā arī paredzētas studiju stipendijas jaunajiem pedagogiem, lai nodrošinātu pedagogu piesaisti Valmieras izglītības iestādēm.

Tiks uzsākta URBAN projekta ieviešana ar mērķi radīt jaunas darba vietas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū.

Tiks pabeigta Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve, Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve un sporta zāles būvniecība un izglītības iestāžu dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā.

Savukārt Valmieras Valsts ģimnāzijas jaunā mācību korpusa un sporta zāles būvniecībai un Valmieras Gaujas krasta  vidusskolas – attīstības centra sporta zāles būvniecībai tiks pabeigta būvprojekta izstrāde.

Sporta, kultūras un reliģijas programmai paredzēti 9,3 miljoni eiro. Lielākie izdevumi saistīti ar sporta infrastruktūras attīstības projektu turpināšanu. Turpināsies Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un vieglatlētikas manēžas izbūve, kā arī BMX trases un tās starta ēkas būvniecība. Vidzemes Olimpiskā centra, sporta pasākumu un sporta klubu atbalstam plānoti 1,19 miljoni eiro, tajā skaitā 398,4 tūkstoši eiro dažādu sporta klubu atbalstam, 50 tūkstoši eiro paredzēti BMX čempionāta organizēšanai Valmierā 2019.gada jūlijā.

Šogad tiks pabeigta Valmieras Kultūras centra un Valmieras pils kultūrvides centra būvniecības būvprojektu izstrāde un uzsākta realizācija.

Budžetā 83 tūkstoši pilsētas svētku organizēšanai, savukārt Valmieras drāmas teātra atbalstam – 151,6 tūkstoši eiro, tajā skaitā finansējums Valmieras vasaras teātra festivālam. Pilsētas noformējumam dažādos svētkos paredzēti 50 tūkstoši eiro. Tāpat 2019.gadā tiks saglabāts atbalsts kultūrvēsturisko objektu, valsts nozīmes kultūras pieminekļu un objektu uzturēšanai plānoti 71,9 tūkstoši eiro.

Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 3,28 miljonus eiro. Pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, kā arī piešķirts finansējums jaunām iniciatīvām. Bērna piedzimšanas pabalstiem plānoti 40 tūkstoši eiro, braukšanas maksu atvieglojumiem skolēniem un pensionāriem – 356,5 tūkstoši eiro. Atbalstam iedzīvotājiem par komunāliem maksājumiem plānots izlietot 406,4 tūkstošus eiro. Tāpat finansējums paredzēts pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti, asistenta pakalpojumiem, aprūpei mājās, pansionāta darbības nodrošināšanai, pakalpojumiem sociālā riska ģimenēm ar bērniem un programmām bērniem ar uzvedības traucējumiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 364,3 tūkstošu eiro apmērā, turpinot videonovērošanas sistēmas attīstīšanu – 31,5 tūkstoši eiro, kā arī atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšanai – 18,7 tūkstoši eiro.

Jaunu stāvlaukumu, ielu, ietvju pārbūve no pamatbudžeta nav paredzēta līdz valsts budžeta apstiprināšanai aprīlī, kad būs zināms kopējais pašvaldībai pieejamais finansējuma apjoms.

Taču līdz aprīlim, kad notiks budžeta pārskatīšana, pilsētā turpināsies darbs pie aizvadītajā gadā uzsākto ielu pārbūves, un to ielu izbūves, kur piesaistīts ārējais finansējums, piemēram, Kauguru ielas pārbūve un Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – Leona Paegles ielas savienojuma ar apvedceļu izbūve. Tiks pabeigta Ziloņu ielas pārbūves projekta izstrāde.

Vides aizsardzībai 2019.gadā piešķirti 1,03 miljoni eiro. Līdzekļi paredzēti zaļo zonu kopšanai, atkritumu izvešanai, kapu apsaimniekošanai, lietus kanalizācijas uzturēšanai, remontam un caurteku, grāvju un slūžu uzturēšanai, ziedu stādījumu veikšanai un kopšanai, pārvietojamo tualešu uzturēšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019.gadā plānots izlietot 3,72 miljonus eiro, tajā skaitā finansējums zemes  iegādei 110,8 tūkstoši eiro, nedzīvojamo ēku remontiem – 238,8 tūkstoši eiro. Tāpat 2019.gadā tiks turpināta energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana pilsētas ielās. Tiks uzsākta Gaujas krasta promenādes būvprojekta izstrāde.

Tāpat kā iepriekšējos gados 2019.gadā pašvaldība turpinās līdzfinansēt pagalmu pārbūves/ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, šim mērķim atvēlot – 75,6 tūkstošus eiro.

Lai atbalstītu jaunās ģimenes, Valmieras pilsētas pašvaldība turpinās iesākto tradīciju Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā nodrošināt svinīgo laulību reģistrēšanas ceremoniju bez maksas.

Tāpat atbalsts piešķirts uzņēmējdarbības inovāciju grantu programmai.

Valmieras pilsētas pašvaldības budžets ir izstrādāts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam un attīstības programmā 2015.-2020.gadam ietvertajiem pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.

 

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

"Valmieras ziņas" jautā

Kā Covid-19 ietekmējis jūsu darbu?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

SIA „Firma Madara’89”- viens no lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veiksmīgi darbojas pārtikas mazumtirdzniecībā, piedāvā darbu pārdevējam (-ai) veikalā “ top!” Valkas ielā 1, Valmierā. Galvenie darba pienākumi: Pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība; Pircēju apkalpošana pie kases; Preču pieņemšana, pasūtīšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecības zālē; Preču realizācijas termiņu, marķējuma, kvalitātes, uzglabāšanas apstākļu un atbilstošas temperatūras kontrole. Prasības kandidātiem: Vēlama vidējā vai vidējā speciālā izglītība; Vēlama pieredze pārtikas tirdzniecībā; Precizitāte, augsta atbildības sajūta. Piedāvājam: Interesantu darbu stabilā uzņēmumā; Mūsdienīgu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas; Profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas. Darba alga no EUR 500-650 (bruto) Darba laiks maiņās no plkst. 8.00-22.00 CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakances@madara89.lv, ar norādi – pārdevējs VALMIERĀ, Valkas ielā 1. Profesija: MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valkas iela 1, Valmiera Darba laika veids: Maiņu darbs Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Tirdzniecība / Mārketings Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-06-19 Kontaktpersona: CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakances@madara89.lv ar amata un vietas norādi.

Mūsu partneri