Valmieras Ziņas

Apstiprināts Valmieras budžets 2019.gadam

Papildināta informācija 01.02.2019.

Ceturtdien, 31.janvārī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības budžetu 2019.gadam, portāls “Valmieras Ziņas” uzzināja domes sēdē.

Kā norādīja Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, pašvaldības budžets ir veidots piesardzīgi, atvēlot līdzekļus tikai ikdienas izdevumiem un Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajiem projektiem. Pēc valsts budžeta apstiprināšanas aprīlī plānots veikt grozījumus pašvaldības budžetā, ņemot vērā valsts piešķirto finansējumu, tostarp kompensāciju par NIN ieņēmumu kritumu. Jānis Baiks uzsvēra, ka arī ierobežotā budžeta apstākļos plānots paveikt daudz darbu gan par pašvaldības līdzekļiem, gan piesaistot arī ES fondu līdzfinansējumu.

Valmieras mērs pieļāva iespēju pagaidām atturēties no jaunu būvniecības projektu uzsākšanas, jo pašlaik celtniecības nozarē vērojama liela izaugsme, tādēļ ir būtiski kāpušas izmaksas. Tā kā Valmierā pašlaik nav neviena projekta, kura uzsākšanu nevar atlikt, būtu vērts nogaidīt, kad celtniecības nozarē sāksies izmaksu kritums, kas ļautu ietaupīt pašvaldības līdzekļus.

Ieņēmumi

Pašvaldības 2019.gada budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 43, 896 miljonu eiro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu 2,56 miljonus eiro, no tiem 1,41 miljons eiro paredzēts projektiem un iesāktiem darbiem. 2019.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 16,437 miljoni eiro, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi – 2,01 miljoni eiro, azartspēļu nodokļa ieņēmumi – 208,2 tūkstoši eiro un citi.

2018.gada budžeta kopējie ieņēmumi bija plānoti 39 559 090 eiro apmērā.

Izdevumi

Pašvaldības 2019.gada budžeta kopējie izdevumi plānoti 52,39 miljoni eiro, tostarp no aizņēmumiem plānots finansēt investīciju projektus 10,84 miljonu eiro apmērā. Finansēšana aizņēmumu pamatsummas atmaksai ir 1,77 miljoni eiro. 2018.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi bija plānoti 49 830 302 eiro apmērā.

Prognozētos budžeta ieņēmumus negatīvi ietekmē iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājums, kas radies nodokļu reformas rezultātā. 2018.gadā Valmieras pilsētas pašvaldības budžetā iekasēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis 17 225 278 eiro apmērā, savukārt 2019.gadā NIN ieņēmumu prognoze ir 16 424 628 eiro.

Lielākā izdevumu pozīcija budžetā ir izglītība, kurai atvēlēti 53,8%, otrajā pozīcijā ir atpūta, kultūra un reliģija ar 17,7%, trešajā pozīcijā – ekonomiskā darbība  (8,2%), ceturtā – pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (7,1%), piektā pozīcija – sociālā aizsardzība (6,3%), sestā pozīcija – vispārējie valdības dienesti (3,9%).

No visiem izdevumiem kārtējo izdevumu segšanai paredzēti 49% un investīcijām 43%.

2019.gadā ir saglabātas visas NĪN atlaides, tajā skaitā atlaides vientuļajiem pensionāriem, pensionāriem vecākiem par 70 gadiem, I un II grupas invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, uzņēmumiem par atjaunotām ēkām, par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu māju un rūpnieciskās ražošanas ēkām, un citām NĪN atvieglojumu kategorijām.

Izglītība

No 2019.gada 1.septembra plānots palielināt pedagogu algas par likmi no 710 uz 750 eiro. Tā nodrošināšanai no septembra līdz decembrim pašvaldības budžetā papildus ir nepieciešami 46 tūkstoši eiro. Brīvpusdienu nodrošināšanai Valmieras izglītības iestāžu 5.-6.klašu bērniem paredzēti 100 tūkstoši eiro. Arī 2019.gadā Valmieras skolu skolēni Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas. Lai turpinātu paaugstināt Valmieras izglītības iestāžu piedāvātās izglītības kvalitāti, jaunu pedagogu piesaistei paredzēts noslēgt līgumu ar nodibinājumu “Iespējamā misija”, kā arī paredzētas studiju stipendijas jaunajiem pedagogiem, lai nodrošinātu pedagogu piesaisti Valmieras izglītības iestādēm.

Tiks uzsākta URBAN projekta ieviešana ar mērķi radīt jaunas darba vietas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū.

Tiks pabeigta Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve, Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve un sporta zāles būvniecība un izglītības iestāžu dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā.

Savukārt Valmieras Valsts ģimnāzijas jaunā mācību korpusa un sporta zāles būvniecībai un Valmieras Gaujas krasta  vidusskolas – attīstības centra sporta zāles būvniecībai tiks pabeigta būvprojekta izstrāde.

Sporta, kultūras un reliģijas programmai paredzēti 9,3 miljoni eiro. Lielākie izdevumi saistīti ar sporta infrastruktūras attīstības projektu turpināšanu. Turpināsies Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un vieglatlētikas manēžas izbūve, kā arī BMX trases un tās starta ēkas būvniecība. Vidzemes Olimpiskā centra, sporta pasākumu un sporta klubu atbalstam plānoti 1,19 miljoni eiro, tajā skaitā 398,4 tūkstoši eiro dažādu sporta klubu atbalstam, 50 tūkstoši eiro paredzēti BMX čempionāta organizēšanai Valmierā 2019.gada jūlijā.

Šogad tiks pabeigta Valmieras Kultūras centra un Valmieras pils kultūrvides centra būvniecības būvprojektu izstrāde un uzsākta realizācija.

Budžetā 83 tūkstoši pilsētas svētku organizēšanai, savukārt Valmieras drāmas teātra atbalstam – 151,6 tūkstoši eiro, tajā skaitā finansējums Valmieras vasaras teātra festivālam. Pilsētas noformējumam dažādos svētkos paredzēti 50 tūkstoši eiro. Tāpat 2019.gadā tiks saglabāts atbalsts kultūrvēsturisko objektu, valsts nozīmes kultūras pieminekļu un objektu uzturēšanai plānoti 71,9 tūkstoši eiro.

Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 3,28 miljonus eiro. Pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, kā arī piešķirts finansējums jaunām iniciatīvām. Bērna piedzimšanas pabalstiem plānoti 40 tūkstoši eiro, braukšanas maksu atvieglojumiem skolēniem un pensionāriem – 356,5 tūkstoši eiro. Atbalstam iedzīvotājiem par komunāliem maksājumiem plānots izlietot 406,4 tūkstošus eiro. Tāpat finansējums paredzēts pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti, asistenta pakalpojumiem, aprūpei mājās, pansionāta darbības nodrošināšanai, pakalpojumiem sociālā riska ģimenēm ar bērniem un programmām bērniem ar uzvedības traucējumiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 364,3 tūkstošu eiro apmērā, turpinot videonovērošanas sistēmas attīstīšanu – 31,5 tūkstoši eiro, kā arī atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšanai – 18,7 tūkstoši eiro.

Jaunu stāvlaukumu, ielu, ietvju pārbūve no pamatbudžeta nav paredzēta līdz valsts budžeta apstiprināšanai aprīlī, kad būs zināms kopējais pašvaldībai pieejamais finansējuma apjoms.

Taču līdz aprīlim, kad notiks budžeta pārskatīšana, pilsētā turpināsies darbs pie aizvadītajā gadā uzsākto ielu pārbūves, un to ielu izbūves, kur piesaistīts ārējais finansējums, piemēram, Kauguru ielas pārbūve un Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – Leona Paegles ielas savienojuma ar apvedceļu izbūve. Tiks pabeigta Ziloņu ielas pārbūves projekta izstrāde.

Vides aizsardzībai 2019.gadā piešķirti 1,03 miljoni eiro. Līdzekļi paredzēti zaļo zonu kopšanai, atkritumu izvešanai, kapu apsaimniekošanai, lietus kanalizācijas uzturēšanai, remontam un caurteku, grāvju un slūžu uzturēšanai, ziedu stādījumu veikšanai un kopšanai, pārvietojamo tualešu uzturēšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019.gadā plānots izlietot 3,72 miljonus eiro, tajā skaitā finansējums zemes  iegādei 110,8 tūkstoši eiro, nedzīvojamo ēku remontiem – 238,8 tūkstoši eiro. Tāpat 2019.gadā tiks turpināta energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana pilsētas ielās. Tiks uzsākta Gaujas krasta promenādes būvprojekta izstrāde.

Tāpat kā iepriekšējos gados 2019.gadā pašvaldība turpinās līdzfinansēt pagalmu pārbūves/ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, šim mērķim atvēlot – 75,6 tūkstošus eiro.

Lai atbalstītu jaunās ģimenes, Valmieras pilsētas pašvaldība turpinās iesākto tradīciju Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā nodrošināt svinīgo laulību reģistrēšanas ceremoniju bez maksas.

Tāpat atbalsts piešķirts uzņēmējdarbības inovāciju grantu programmai.

Valmieras pilsētas pašvaldības budžets ir izstrādāts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam un attīstības programmā 2015.-2020.gadam ietvertajiem pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.

 

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Pievienojies! Valmierā uzņēmējdarbība un attīstība iet roku rokā ar dabisku, sakoptu un sakārtotu vidi. Tā iedvesmo augstiem sasniegumiem sportā, izglītībā, radošiem risinājumiem kultūrā un jaunu virsotņu sasniegšanai! Kā pilsēta nevar pastāvēt bez iedzīvotājiem, tā pašvaldība - bez izglītotiem, lojāliem un atsaucīgiem darbiniekiem. Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā pašvaldības iestādes “Valmieras bāriņtiesa” (turpmāk - Bāriņtiesa) Bāriņtiesas locekli uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas bāriņtiesas kompetences un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; sagatavot ierosinātās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs; veikt lietu pārraudzību atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem; pārbaudīt dzīves apstākļus personu dzīvesvietās; - pārstāvēt tiesā un citās institūcijās bērnus un aizgādnībā esošas personas bāriņtiesas kompetences jautājumos; nodrošināt uzraudzību par aizbildnībā esošiem bērniem; nodrošināt nepilngadīgo un aizgādnībā esošo personu mantas pārvaldības uzraudzību; ievadīt, apstrādāt un iegūt informāciju informācijas sistēmās; un ja Tev ir: atbilstība Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem; - darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību; zināšanas un pieredze bērnu un aizgādnībā esošu personu interešu un tiesību aizsardzības jautājumos; - izpratne par bāriņtiesas darba organizāciju un procesiem; angļu valodas zināšanas; teicamas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām; labas komunikācijas un saskarsmes spējas; spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos; spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā; spēja analītiski domāt, būt precīzam darbu izpildē, strādāt ar lielu informācijas apjomu; mēs piedāvājam: - stabilu atalgojumu (atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 835 EUR līdz 1 125 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); - sociālās garantijas; - personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; - apmācības iespējas; - drošu un sakārtotu darba vidi; - darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam. Pieteikuma vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmiera.lv, vai personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, ar norādi „Pieteikums bāriņtiesas locekļa amatam”, līdz 2019.gada 6.decembra plkst.16:00. Tālrunis papildu informācijai: 64207148, 64207156 vai 29448574. Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf. Profesija: BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2019-12-06

Pievienojies! Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Pašvaldības iestādes “Valmieras bāriņtiesa” (turpmāk - Bāriņtiesa) klientu apkalpošanas speciālistu/i uz nenoteiktu laiku Valmierā uzņēmējdarbība un attīstība iet roku rokā ar dabisku, sakoptu un sakārtotu vidi. Tā iedvesmo augstiem sasniegumiem sportā, izglītībā, radošiem risinājumiem kultūrā un jaunu virsotņu sasniegšanai! Kā pilsēta nevar pastāvēt bez iedzīvotājiem, tā pašvaldība - bez izglītotiem, lojāliem un atsaucīgiem darbiniekiem. Ja Tev ir vēlme: - komunicēt ar apmeklētājiem klātienē, pa tālruni vai e-pastā; - pieņemt apmeklētāju iesniegumus, sūdzības, reģistrēt tos, kontrolēt atbilžu sniegšanas termiņus un nodrošināt dokumentu apriti Bāriņtiesā; - veidot Bāriņtiesas lietas, veikt iestādes arhivāra pienākumus; - protokolēt un rakstveidā noformēt Bāriņtiesas sanāksmju protokolus; - noformēt Bāriņtiesas pieņemtos lēmumus un tos izsniegt lietas dalībniekiem; - atbilstoši normatīvo aktu prasībām informēt institūcijas par Bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem; - ievadīt, apstrādāt un iegūt informāciju informācijas sistēmās; un ja Tev ir: otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība tiesību vai sociālo zinātņu jomā; pieredze sociālā vai juridiskā darbā – risinot jautājumus, kas saistīti ar ģimenes tiesību un bērnu tiesību aizsardzību; biroja darba pārzināšana tiks uzskatīts par priekšrocību; izpratne par pašvaldības darbu un procesiem; spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā; spēja analītiski domāt, būt precīzam darbu izpildē, strādāt ar lielu informācijas apjomu; labas komunikācijas prasmes; labas iemaņas darbā ar MS Office programmām; teicamas latviešu valodas prasmes; vēlamas angļu valodas zināšanas; mēs piedāvājam: - stabilu atalgojumu (atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 835 EUR līdz 995 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); - personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; - apmācības iespējas; - drošu un sakārtotu darba vidi; - darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam. Pieteikuma vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmiera.lv, vai personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, ar norādi „Pieteikums klientu apkalpošanas speciālista amatam”, līdz 2019.gada 6.decembrim plkst.16:00. Tālrunis papildu informācijai: 64207148, 64207156 vai 29448574. Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf. Profesija: KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2019-12-06

Mūsu partneri