Valmieras Ziņas

VNF piešķir finansējumu 15 pilsoniskās līdzdalības un mazākumtautību iniciatīvu projektiem

Trešdien, 20.augustā Valmieras novada fonda (VNF) valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš parakstīja līgumus par finansējuma piešķiršanu 15 projektiem, tostarp deviņām pilsoniskās līdzdalības un sešām mazākumtautību iniciatīvām, portāls “Valmieras Ziņas” noskaidroja pasākumā.

Pēc A.Bērziņa teiktā, Kultūras ministrijas uzdevumā VNF rīkoja divus projektu konkursus nevalstiskajām organizācijām, tostarp “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē” un “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē”, turklāt līdzīgi projektu konkursi tiekot organizēti visos reģionos, taču katrā to organizēšana un izvērtēšana uzticēta citai organizācijai.

Jau ziņojām, ka pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu konkursā īpaši uzsvērta neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskajos procesos un vietējās kopienas dzīves uzlabošanā. Konkursā saņemts 21 pieteikums par kopējo summu 40 538 eiro, taču atbalstītas deviņu projektu idejas par kopsummu 15 000 eiro.

Savukārt “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” centrā ir starpkultūru dialogs, savstarpējā izpratne un mazākumtautību mijiedarbība ar latviešiem. VNF kopumā saņēmis sešus pieteikumus un visus arī atbalstījis, piešķirot 7141 eiro finansējumu ideju īstenošanai.

Portālam “Valmieras Ziņas” A.Bērziņš atzina: “Mūsu lielākās bažas sākotnēji bija par to, ka mazākumtautību iniciatīvu projektu konkursā nebūs neviena pieteikuma, bet tas, par laimi nepiepildījās. Abos konkursos kopumā ir pat izdevies, tā teikt, aptvert diezgan plašu teritoriju, jo projekti tiešām ir no dažādām vietām Vidzemē.”

Līguma parakstīšanas pasākumā katrs no finansējuma saņēmējiem īsi pastāstīja par savu ieceri, tāpēc piedāvājam nelielu ieskatu projektu konkursos atbalstītajās idejās.

 

Projekti konkursā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē”

 

Biedriba SapratneRencēnu pagasta pensionāru biedrība “Sapratne” īstenos projektu “Esi vesels!”. Organizatori par projektu saka: Tā būs pieredzes apmaiņa ar citiem kolektīviem, tostarp arī Mazsalacas pensionāru biedrību, lai apmainītos idejām, kā savās iecerēs iesaistīt pēc iespējas vairāk līdz šim ne tik aktīvos pagasta iedzīvotājus. Dažas šādas ieceres mums jau ir izdevies īstenot. To vidū ir visa novada senioru sporta spēļu organizēšana, kas nu jau ir kļuvusi par tradīciju. Ceram gūt idejas arī citu aktivitāšu īstenošanai, kas palīdzēs aktivizēt ne tikai pensionārus, bet arī citus, tā teikt, neaktīvos pagasta iedzīvotājus. Projektam piešķirts finansējums 754,10 eiro apmērā.

 

Biedriba Pavuleni

Biedrība “Pāvulēni” no Burtnieku novada Ēveles pagasta īstenos projektu “Es arī esmu no laukiem”. Organizatori par projektu saka: Projektā vēlamies iedzīvotāju neaktīvajai daļai parādīt, cik veiksmīgi Latvijā populāri cilvēki ir sasnieguši savu mērķi, dzīvojot laukos. Vēlamies Ēveles skolniekiem un viņu vecākiem iemācīt galda kultūru, galda klāšanu un ēdiena pasniegšanu. Šajā daļā sadarbosimies ar Burtnieku novada pašvaldību, Ēveles pamatskolu un Valmieras Profesionālo vidusskolu. Tāpat mēs pieskarsimies tādai tēmai kā veselīgs uzturs. Esam secinājuši, ka tieši neaktīvie iedzīvotāji, saņemot pabalstus, daudz naudas lieki atstāj veikalā, izvēloties neveselīgus produktus. Projektā mēs aicināsim vietējos ražotājus, kas pastāstīs par savu bioloģiski ražoto produkciju. Prezentācijā gribam pieaicināt arī kādu no Latvijā zināmiem šefpavāriem. Paralēli šim visam, gribam popularizēt arī paraolimpisko kustību, sniedzot iedzīvotājiem iespēju piedalīties dažādās piemērotās aktivitātēs. Tiekoties ar paraolimpisko spēļu dalībniekiem, cilvēki vairāk sapratīs, vairāk ieintesēsies un atbalstīs cilvēkus ar kustību traucējumiem. Visbeidzot, Burtnieku novadā gribam ieviest tradīciju “Mamma, tētis un es – mēs visi mīlam sportu”, kā mērķis būtu popularizēt aktīvu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanu kopā bērniem ar vecākiem, izceļot arī ģimenes vērtības. Ar visām šīm aktivitātēm mēs ceram kaut nedaudz “pakustināt” līdz šim “nekustīgo” sabiedrības daļu. Projektam piešķirts finansējums 1693,29 eiro apmērā.

 

Biedriba Kultura un SportsBiedrība “Kultūrizglītība un sports” no Smiltenes novada īstenos projektu “Atjaunot, saglabāt, turpināt”. Organizatori par projektu saka: Mūsu mērķis ir piesaistīt iedzīvotājus tautas amatu daiļradei. Nav nevienam noslēpums, ka mums šķūņos stāv daudz stelles, daudz tītaviņu, dažādi aksesuāri, ko pat nezinām, kā lietot. Tad nu mēs aicinām iedzīvotājus vilkt šos aksesuārus laukā no klētiņām un kūtsaugšām un nest uz kultūras namu, kur mēs mēģināsim šīs iekārtas atjaunot un kopīgi arī atjaunosim aušanas tradīciju. Mūsu Blomes pagastā ir rokdarbnieču kopa, kur brauc un mācās no visa novada un ne tikai, tāpēc šīs idejas mēs labprāt palīdzētu nodot arī citiem. Projektam piešķirts finansējums 2986,20 eiro apmērā.

 

Biedriba Atbalsts ValkaiBiedrība “Atbalsts Valkai” no Valkas novada īstenos projektu “Pirmais Valkas novada jauniešu forums”. Organizatori par projektu saka: Jau vairākus gadus biedrībā cenšamies tuvināt pilsētas jauniešus lauku jauniešiem. Tā dzima ideja par kopīga foruma organizēšanu, kurā būtu iespējams spriest par un ap viņiem svarīgiem jautājumiem, iesaistīties pašvaldības politiskajos un ne tikai jautājumos, tad to visu apkopot un iesniegt pašvaldībā. Cerēsim, ka forums ar laiku kļūs par ikgadēju tradīciju. Projektam piešķirts finansējums 1529,60 eiro apmērā.

 

Valmieras Amatnieku parka fondsValmieras Amatnieku parka fonds īstenos projektu “Uzziedi, Valmieras Pārgauja!”. Organizatori par projektu saka: Amatnieku parkā desmit gadu laikā ir notikuši jau astoņi starptautiski pasākumi un nākamajā gadā plānots noorganizēt Pasaules latviešu amatnieku svētkus, tāpēc mēs šogad sākam ar mērķi iesaistīt vietējos Valmieras un apkārtējo novadu amatniekus un iesaistīt jauniešus, lai pārņem to pieredzi no zinātājiem. Līdz ar to šajā projektā mēs rīkosim radošās darbnīcas, kur meistari rādīs pamata prasmes un piesaistīs bezdarbniekus, jauniešus un citus, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, ieinteresējot un izglītojot amatnieku nodarbēs. Šajā pasākumā mums piedalīsies pašdarbnieki no Valmieras, Rencēniem, Valkas un Valgas un vēl. Kā tāda rozīnīte šim pasākumam būs masku balle, kurai dalībnieki gatavos kostīmus no dabas materiāliem. Pasākums notiks 27.septembrī Amatnieku parkā. Projektam piešķirts finansējums 935 eiro apmērā.

 

Biedriba CultureLabBiedrība “CultureLab” no Cēsu novada īstenos projektu “Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana vietējās kultūrvides veidošanā”. Organizatori par projektu saka: Projektā plānotas piecas diskusijas par dažādiem kultūras jomas jautājumiem. Šovasar biju vienā muzejā un jautāju personālam, vai drīkstam izmantot liftu un man pretī noburkšķēja, ka lifts jau ir domāts darbiniekiem. Nu, sajūta nebija patīkama. Šādas un līdzīgas situācijas, domāju, esat piedzīvojuši arī jūs, kad neiejūtīgas apkalpošanas dēļ kultūras pasākumu vai organizāciju apmeklējuma laikā rodas nepatīkamas sajūtas. Tad viena daļa no šīm diskusijām jeb semināriem būs veltītas šiem jautājumiem – par to, kā kultūras organizācijām apzināties – kas ir viņu auditorija un kas ir viņu potenciālā auditorija un kā viņa jūtas, kad tiek apkalpota. Par šiem jautājumiem rīkosim divus seminārus Vidzemes kultūras jomas profesionāļiem. Otrs lielāks bloks būs veltīts tam, kā iesaistīt iedzīvotājus kultūras norišu organizēšanā un rīkošanā. Ir svarīgi iedzīvotājiem pašiem saprast, kā viņi var uzrīkot svētkus un pasākumus. Arī par tiem mēs runāsim divos semināros vai diskusijās. Savukārt virsuzdevums visiem šiem semināriem, kā arī viens seminārs atsevišķi tiks veltīts Vidzemes novada kultūras organizāciju cilvēku apvienošanai un kontaktu dibināšanai, lai turpmāk tās sadarbotos jau pašas. Projektam piešķirts finansējums 1906 eiro apmērā.

 

Biedriba HaritasVidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” no Valmieras īstenos projektu “Vietējās kopienas pilsoniskās līdzdalības veicināšana ar kultūras aktivitāšu starpniecību. Organizatori par projektu saka: Mūsu biedrības viens no mērķiem ir mēģināt iesaistīt cilvēkus dažādās pilsoniskās aktivitātēs ar kultūras aktivitāšu palīdzību un šajā projektā mēs to mēģināsim darīt ar stāstniecības palīdzību. Mūsu organizācijai jau ir zināma pieredze ar dažādām stāstniecības aktivitātēm, tostarp vienā no projektiem varēsim nodibināt Vidzemes stāstnieku skolu, kam uzsaukumu izsludināsim jau septembrī un tālāk trīs mēnešu garumā nodarbības vadīs Latvijas stāstnieku eksperti. Nodarbībās ikviens varēs uzzināt, kas tad ir stāstniecība, kā tā var noderēt karjerā, kā savu biznesu ir labāk veidot un tā tālāk, savukārt noslēgumā mums būs novembrī tāds kā publiskais eksāmens, kura laikā visi stāstnieki sanāks kopā Valmiermuižā un demonstrēs savas stāstnieku prasmes. Tāpat būs arī tāda lietā kā biznesa stāstu stāstīšana, kur kopā aicināsim vietējos uzņēmējus stāstīt un attīstīt savus biznesa stāstus. Aicināsim arī vidusskolēnus un studentus paklausīties šajos stāstos, lai, iespējams, gūtu iedvesmu saviem uzņēmumiem. Projektam piešķirts finansējums 1999 eiro apmērā.

 

Biedriba KatrinaBiedrība “Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”” no Alūksnes novada īstenos projektu “Sieviete – pilsoniskas sabiedrības dvēsele un virzītājspēks”. Organizatori par projektu saka: Biedrība darbojas jau vairāk nekā desmit gadus un apvieno Alūksnes novada sieviešu kolektīvus un galvenokārt līdz šim esam organizējuši vasaras skolas. Bet mēs spriedām, ka vēlamies ko nopietnāku darīt arī rudens periodā, tāpēc šajā projektā organizēsim Alūksnes novada sieviešu forumu un mēģināsim izzināt un rast idejas, ko darīt mums kā biedrībai, piesaistot gan tās darbīgās sievietes, gan mazāk darbīgās, lai pilnveidotu un padarītu krāšņāku mūsu ikdienu. Projektam piešķirts finansējums 870 eiro apmērā.

 

Aluksnes un Apes novada fondsAlūksnes un Apes novada fonds īstenos projektu “Pa graudam labdarībai”. Organizatori par projektu saka: Jau vairākus gadus uzrunājam jauniešus, lai viņi arvien vairāk domātu par labdarību, par labajiem darbiem. Arī šajā projektā strādāsim ar skolēniem. Bāzes skola mums būs Alūksnes novada vidusskola. Projekta noslēgumā pēc pusgadu būs labdarības pasākums, lai palīdzētu kādam zēnam, kurš ir ļoti slims. Projektā bērni ne tikai mācīsies labu darīt, bet arī taisīs dažādas lietas, dažādas preces labdarības tirdziņam. 25.oktobrī Ilzenē notiks koncerts ar pazīstamiem mūziķiem kā Zigfrīds Muktupāvels, Aija Andrejeva, mūziķis Jānis Lūsēns, notiks izsoles un loterijas. Projektam piešķirts finansējums 2326,81 eiro apmērā.

 

Projekti konkursā “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē”

 

Biedriba attistiba virziba izaugsmeBiedrība “Attīstība. Virzība. Izaugsme” no Kocēnu novada īstenos projektu “No rudens pūra lādes”. Organizatori par projektu saka: Zilākalna ciemats jau vēsturiski ir veidojies kā daudznacionāls ciemats ar ļoti dažādu iedzīvotāju sastāvu. Projektā paredzēta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Pededzi, Valku, un tādējādi caur kultūru dialogu mēs parādīsim, ka mēs esam tik dažādi, bet visi esam forši. Projektam piešķirts finansējums 1280 eiro apmērā.

 

Pededzes nakotneBiedrība “Pededzes nākotne” no Alūksnes novada īstenos projektu “Pededzes vēsturisko kāzu tradīcijas pagātnē un mūsdienās”. Organizatori par projektu saka: Projekts ir izstrādāts ar mērķi veicināt starpkultūru dialogu un sekmēt sadarbību starp latviešiem un mazākumtautībām, kā arī iepazīstināt pagasta iedzīvotājus ar dažādu tautu tradīcijām un konkrēti – kāzu tradīcijām dažādām tautām. Kā mērķauditoriju mēs redzam visus Pededzes pagasta iedzīvotājus. Projektā paredzēti divi pasākumi. Pirmajā plānots iedzīvotājus iepazīstināt ar pētniecības muzeja novadpētniecības darbu, bet otrajā – tradicionālo kāzu svinību izspēlēšana, demonstrējot apkopotās tradīcijas. Projektam piešķirts finansējums 1151,55 eiro apmērā.

 

Biedriba supolesBiedrība “Šūpolēs” no Strenču novada īstenos projektu “Tradīciju glabātājs – Sedas vokālais ansamblis “Sudaruška””. Organizatori par projektu saka:  Projekts ir saistīts ar pašdarbības kolektīvu “Sudaruška” Sedā, kas arī ir daudznacionāla mazpilsēta. Kolektīvs sevi labā līmenī parāda gan novadā, gan reģionā un no viņiem bieži izskanējis, ka ir nepieciešami jauni tērpi. Tad nu projektā ir plānots kopā ar individuālo apģērbu izgatavotāju sniegt iespēju šī kolektīva dalībniecēm tērpus izgatavot pašām. Iespējamos tērpu variantus paredzēts noskaidrot kolektīva ierastajos, krievu nacionalitātei raksturīgajos tējas vakaros. Tad arī tiks izpētītas tērpu valkāšanas tradīcijas. Bet, lai šis nebūtu tikai tāds tīri tērpu izgatavošanas projekts, ir plānota arī sadarbība ar izglītības iestādēm Sedā – pirmsskolas izglītības iestādi, vidusskolu un arī ar Strenču mūzikas skolas audzēkņiem. Ceram, ka šis projekts arī jaunajiem liks kultūras tradīciju pārņemt un saglabāt. Projektam piešķirts finansējums 1091 eiro apmērā.

 

Biedriba HaritasVidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” no Valmieras īstenos projektu “Iepazīsim dažādību!”. Organizatori par projektu saka: Projekta galvenā aktivitāte ir dažādu kultūru festivāls Valmieras 2.vidusskolā. Tajā tiks iesaistīti 75 skolēni no dažādām skolām. Divas būs Valmieras skolas – Valmieras 2.vidusskola un Valmieras 5.vidusskola un tiks iesaistīti arī skolēni no Rīgas Ukraiņu vidusskolas, Rīgas Ebreju vidusskolas un no Rīgas Lietuviešu vidusskolas. Pamatdoma ir, ka viņi sadarbojoties veidos festivālu, prezentēs savu valsti, savas tradīcijas, kopā sadarbosies un mēģinās lauzt stereotipus par to, kādas ir dažādas tautības. Notiks arī ēdienu degustācijas, dažādu spēļu iepazīšana, arī skeči un dziesmas. Tāpat šajā pasākumā piedalīties būs aicinātas arī Valmieras un Vidzemes NVO, vairāk tieši jauniešu un mazākumtautību organizācijas. Plānojam arī nākotnē, ik pēc diviem gadiem veidot šādu mazu festivālu. Projektam piešķirts finansējums 1138, 80 eiro apmērā.

 

Dziesmota senatneBiedrība “Dziesmotā senatne” no Burtnieku novada īstenos projektu “Dažādu tautību kultūru saiets Burtniekos”. Organizatori par projektu saka: Mums apkārt ir tik daudz dažādu cilvēku. Dažādība ir pamanāma kultūrā, mākslā, prasmēs un tā tālāk. Lai arī Vidzemē 86% sevi sauc par latviešiem, te ir arī Krievi, Baltkrievi, vācieši, gruzīni, čečeni, bulgāri, romi, brazīlieši, ķīnieši, adigeji, burjati un citi. Mums “Dziesmotā senatnē” ir ilgstoša sadarbība ar dažādu tautību pārstāvjiem, tāpēc nolēmām projektā izveidot saietu šai tautu dažādībai, lai parādītu katrs savu kultūru. Saietā būs uzdevums katram ansamblim to tautību pārstāvjus, kas viņiem kolektīvā ir visvairāk, parādīt labāko dziesmu, labāko rotaļu un vēl kaut ko, lai mēs patiešām to tautu varam atpazīt un izjust. Projektam piešķirts finansējums 1130 eiro apmērā.

 

LugaziBiedrība “Radošā grupa “Lugaži”” no Valkas novada īstenos projektu “Jaunās māmiņas divās valstīs – vienā pilsētā”. Organizatori par projektu saka: Valkas māmiņas latvietes bieži dzīvo Igaunijā un otrādi. Ir dažādi stereotipi par bērnu audzināšanu dažādās kultūrās, kas dažkārt traucē apmainīties idejām, ierosināt, tāpēc gribam nojaukt tās barjeras. Projektā plānojam kopīgi Valkas un Valgas māmiņām diskutēt par jautājumiem, kas skar bērniņa fizioterapiju, kā arī tikties ar speciālistiem kā fizioterapeitiem, psihologiem bezalkoholisko kokteiļu gatavotājiem. Projekts ir sadalīts iepazīšanās daļā, izglītojošo semināru daļā un praktiskajos darbos. Projektam piešķirts finansējums 1350 eiro apmērā.

 

Projekti ir jāīsteno līdz 30.novembrim.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

"Valmieras piens", AS ir Food Union grupas uzņēmums un viens no vadošajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. Aicinām pievienoties komandai fasēšanas operatoru (-i). Darba pienākumi Sagatavot taru produkcijas iepildīšanai Pildīt produktu tarā, ievērojot svēršanas precizitāti Sekot fasēšanas iekārtas izmantošanai Veikt sanitārās apstrādes programmu Piedalīties gatavās produkcijas nosūtīšanas procesā Pārvietot smagumus līdz 25 kg Prasības kandidātiem Vidējā vai vidējā speciālā izglītība Vēlama darba pieredze pārtikas ražošanas uzņēmumā Derīga sanitārā grāmatiņa Iespēja strādāt maiņu darbu Mēs piedāvājam Dinamisku un atbildīgu darbu starptautiskā kompānijā Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli Sociālās garantijas Stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu Papildu informācija: iesniegt CV un pieteikuma vēstuli līdz š.g. 24. janvārim uz e-pasta adresi: sannija.novika@foodunion.com. Sazināsimies ar kandidātiem , kuri atbilst norādītām prasībām . Darba uzsākšana nekavējoties. Profesija: KOMPLEKTĒTĀJS (IESAIŅOTĀJS) Algas izmaksas veids: Akordalga Darba vietas adrese: LATVIJA, Rīgas iela 93, Valmiera Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2018-01-24 Izglītības līmenis: Profesionālā vidējā izglītība

Mūsu partneri