Valmieras Ziņas

Izmēģinās grunts attīrīšanu ar elektrokinēzes metodi

10.-12.aprīlī, apmeklējot projekta pilotteritoriju bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9 Valmierā un tiekoties plānošanas sanāksmē, projekta “Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE) partneri vienojās par grunts attīrīšanas ar elektrokinēzes metodi izmēģināšanu.

Bijušās mazuta saimniecības apmeklējuma laikā projekta partneri pārbaudīja attīrīšanas metodei plānoto laukumu. Šajā vietā atbilstoši izpētes rezultātiem 1,10–1,70m dziļumā, kā arī dziļumā līdz 4m ir konstatēts vislielākais grunts piesārņojums. Elektrokinēzes metodes rezultātā tiks sekmēta mazutu noārdošu baktēriju vairošanās un aktivitāte.

Metodi pilotteritorijā paredzēts izmēģināt sešus mēnešus līdz šī gada beigām. Vienlaikus ar periodiskām grunts analīzēm tiks pārbaudīta tās pielietojuma efektivitāte. Šīs metodes izmēģināšana šobrīd tuvojas noslēgumam arī projekta pilotteritorijā Zviedrijas pilsētā Motalā (Motala). Arī tur grunts ir piesārņota ar mazutu, taču tā molekulu ķēdēm ir no Latvijas mazuta atšķirīgs izmērs. Metodes izmēģināšana Motalā uzrāda efektīvus sanācijas rezultātus. Taču, ņemot vērā Valmierā konstatētā mazuta atšķirības, efektivitāte tiks pārbaudīta metodes izmēģinājuma laikā.

Projekta partneru no Helsinku Universitātes Somijā pieredzē ir dažādu ilgtspējīgu in situ (uz vietas) piesārņotās grunts sanācijas metožu pielietošana. Efektīvākās metodes izvēle ir atkarīga no piesārņojošās vielas, izplatības, dziļuma, grunts īpatnībām, kā arī plānotā teritorijas izmantošanas mērķa. Svarīgs sanācijas metodes izvēles faktors ir arī laiks, ko var veltīt grunts attīrīšanai. Projekta pilotteritorijā Virratā (Virrat) Somijā sanācijai tiek izmēģināta ātraudzīgo koku stādīšana, kas augšanai izmanto arī grunti piesārņojošās vielas. Taču koku augšanai nepieciešams ilgāks laiks. Tādēļ šādas metodes izmantošana nav pielietojama Valmieras pilotteritorijā, ko perspektīvā plānots izmantot uzņēmējdarbības attīstīšanai un investīciju piesaistei.

In situ sanācijas metodes uzskatāmas par ilgtspējīgām, salīdzinot ar tradicionālo piesārņotās grunts ekskavācijas metodi. Ar in situ metožu palīdzību piesārņotajā teritorijā tiek saglabāta esošā grunts. Tā tiek attīrīta no bīstamās vielas, to dažādos veidos transformējot. Tradicionālā ekskavācijas metode savukārt paredz piesārņotās grunts izrakšanu un noglabāšanu poligonā kā toksiskos atkritumus. Tādējādi grunts netiek attīrīta, tikai pārvietota. 

Projekts INSURE tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Kopējās projekta izmaksas Valmieras pilsētas pašvaldības aktivitātēm ir 130 000,00 EUR, tai skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 13 000,00 EUR. Plašāka informācija par projektu pieejama tā mājaslapā www.insureproject.se.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina pieteikties uz Apmeklētāju pieņemšanas centra DOMES SĒŽU, KOMITEJU SEKRETĀRA/-es AMATU uz noteiktu laiku līdz 2020.gadam. Pieteikšanās līdz 7.maijam! Galvenie darba pienākumi: īstenot biroja administrēšanas funkcijas, nodrošinot Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka darbu; sagatavot Pašvaldības pastāvīgo komiteju un domes sēžu materiālus: darba kārtības, protokolus, lēmumus. Publicēt tos Pašvaldības mājaslapā un dokumentu vadības sistēmā. Protokolēt Pašvaldības domes, pastāvīgo komiteju sēdes.  Nosūtīt domes lēmumus izpildītājiem un ieinteresētajām personām. Izpildīt Pašvaldības saistošo noteikumu sagatavošanas un publicēšanas procesu. Prasības kandidātam:   vismaz trīs gadu darba pieredze dokumentu pārvaldības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību; otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā; valsts valodas prasme augstākā līmenī; labas iemaņas darbā ar MS Office programmām (vēlama ātrrakstīšanas prasme); labas komunikācijas prasmes; spēja strādāt gan individuāli, gan komandā; profesionāla attieksme pret darba pienākumiem. Piedāvājam: stabilu atalgojumu EUR 830 – 900 robežās un sociālās garantijas; labus darba apstākļus. Pieteikuma vēstuli, CV un augstākās izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmiera.lv vai personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, ar norādi „Domes sēžu, komiteju sekretāra/-es amatam” līdz 2018.gada 7.maijam plkst.17:00. Tālrunis papildu informācijai: 64207121. Profesija: Pašvaldības SEKRETĀRS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darba līgums uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darba līgums uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2018-05-07

Mūsu partneri